11

Mjuka träningsmetoder ger lyckliga lydiga hundar & hundägare!

Det kan för många hundägare vara svårt att välja bland alla tips och olika träningssätt. Vi tycker därför att det är viktigt att du som hundägare får en klar och tydlig bild av hur vi jobbar på Nya Varvets & Göteborgs Hundskola, så att du känner att du kommer till en skola som känns rätt för dig. Vi anses i hundkretsar att vara en hundskola med mjuk ideologi.

Vid inlärning skiljer vi framförallt på två saker:

 

Vid ny inlärning är det viktigt att förstärka rätt beteende. Detta gör vi med så effektiv positiv förstärkning som möjligt, till exempel gott godis, glad röst, rolig lek, leksak eller dylijkt.
I detta skede kan vi inte ställa krav på hundarna eller använda störningar. Det stressar bara hunden och gör den osäker.

Befäst kunskap

När det gäller redan befäst kunskap, d.v.s att vi är säkra på att hunden vet vad den skall göra när den hör ett kommando, så kan vi börja att ställa krav på hunden och dessutom börja införa så kallade "störningar" i träningen. När det gäller belöningar så börjar vi så småningom steg för steg att ”banta bort” godis belöningar och ersätta dom med exempelvis bara beröm i vissa övningar. Om hunden lyder något "svårt" tex lyssna på ägarens "NEJ" om den tex får syn på ett rådjur, det bör ALLTID  leda till "belöningsregn" .

Korringeringar

När det gäller korrigeringar så använder vi inte våldsmetoder såsom att slänga ner hundar på rygg, bita dom i öronen eller slå dom. Att rycka i kopplet och att använda stryphalsband är inte heller något sätt att träna på för oss. Felaktiga korrigeringar kan ge osäkra och stressade hundar. Vi anser att det är ett stort misstag att kalla kuvade hundar för ”lydiga”. Varför välja dessa tråkiga träningsmetoder till våra bästa vänner? Det finns så många trevliga och roliga sätt att träna hund som leder till glada hundar, som är precis lika lydiga (eller lydigare) som de hundar som är tränade med hårda metoder.

Vi skall vara lugna, bestämda, skickliga, dugliga och kompetenta hussar /mattar. Vi vinner genom att vara konsekventa och ha en bra relation med vår hund!

Skriv ut